ميدانم ,داري ,باراني ,عاشقانهميدانم تو نيز حال مرا داري تو نيز مثل من هواي دلم را داري ميدانم با دلتنگي ها سر ميكني من كه به خيال تو رفته ام به خيالات عاشقانه .... تو به خيالم پيوسته اي به يك حس عاشقانه... شيشه ي دلتنگي ها را شكسته ايم در دل هاي ما.. آنكه ميفهمد حال ما را كسي نيست جز خداي ما...از تپش هاي قلبت بي خبر نيستم من كه مثل ديگران نيستم ... تو نفس مني تو همان دنياي مني ... كاش بيايد آن روزي كه تو را در كنارم ببينم... خسته ام ازين انتظار سخت است دور بودن از آن ياري كه در راه نفسگير زندگي هميشه همراهي ام كرده آن ياري كه هواي دلم را باراني ميكند.... مثل يك روز باراني به لطافت همان باراني كه من عاشقانه دوستت دارم!
امشب نيز مثل همه شبها دلم دارد درونش حرف ها... بيا تا فرار كنيم از همه غم ها ... بيا تا بشكنيم اين سد را در بين ما... تا نباشيم باهم ولي تنها..... ميدانم تو نيز حال مرا داري تو نيز مثل من درد مرا داري.... دواي دردم تويي كه اينجا نيستي تويي كه در انتظار نشسته اي ميدانم مثل من از اين انتظار خسته اي ميدانم مثل من دلشكسته اي... آرام ميگذارم روي هم چشم هاي خيسم را.. ميشنوم صداي تپش هاي قلبت را.. حس ميكنم گرماي نفس هايت را..
و اين يك راز است تو آنجايي دلت با من است من اينجا هستم و حواسم با تو است...
ازين دنيا در ميان اين لحظه هاتنها غمي كه در دلم نشسته اين است كه از ديدن چشم هايت از عطر وجودت دورم و اين دوري آبم ميكند...
كاش شود كه هر دو رها شويم در آغوش هم شب تا سحر همديگر را بفشاريم در آغوش هم

منبع اصلی مطلب : خاطرات ماندگار ما
برچسب ها : ميدانم ,داري ,باراني ,عاشقانه
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سایت : باهم ولي تنها.....